Odstąpienie od umowy

Zobacz szczegóły zwrotów w DentiLove.pl.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy:

pouczenie o odstąpieniu wzór